Hoppa till innehåll
Media

Nya områden fogas till förordningen om begränsning av trafik och vistelse

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 9.33
Nyhet

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt som har som syfte att se över fogandet av nya områden till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse. Det har föreslagits att bland annat oövervakade flygplatser fogas till förordningen. Det uppskattas att cirka 120 förslag kommer att lämnas in av olika verksamhetsutövare.

Genom inrikesministeriets förordning, som utfärdas med stöd av polislagen, kan trafik eller vistelse begränsas i ett objekt eller i dess omgivning på grund av den fara som objektet utgör eller utsätts för. Det är förbjudet att färdas eller vistas i ett område som omfattas av begräsningar utan tillstånd av verksamhetsutövaren i området.  Den som bryter mot en begränsning kan dömas till böter.

I den gällande förordningen har trafik och vistelse begränsats bland annat i områden i anslutning till flygplatser, hamnar, fängelser, transformatorstationer, kraftverk och fabriker. Den gällande förordningen omfattar sammanlagt 130 objekt.

Syftet med begränsningarna är att trygga verksamheten och egendomen i objektet eller skydda människor som vistas i eller utanför objektet. I de objekt som omfattas av begränsningarna av trafik och vistelse finns ofta allvarliga säkerhetsrisker och man måste känna området mycket väl om man rör sig där. I förordningen förutsätts det att det objekt som omfattas av en begränsning tydligt märks ut och vid behov inhägnas.

Inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse trädde i kraft den 1 januari 2014 och har därefter ändrats fyra gånger.

Ytterligare information:
Sanna Leinonen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 458, [email protected]