Hoppa till innehåll
Media

Det finns 15,5 miljoner euro att dela ut
Ansökningsförfarandet för fonden för inre säkerhet är öppet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2018 11.31
Pressmeddelande 110/2019

Ansökan om medel ur fonden för inre säkerhet (ISF) pågår 2.10–26.10.2018. Det finns 15,5 miljoner euro att dela ut för projekt som hänför sig till yttre gränser, viseringspolitik, polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet eller hantering av risker och kriser i anslutning till säkerheten.

När det gäller yttre gränser och viseringspolitik kan man finansiera projekt som stöder en gemensam viseringspolitik, bekämpar olaglig invandring, säkerställer likabehandling av tredjelandsmedborgare och stöder gränskontrollen.

När det gäller polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering kan man finansiera projekt som främjar polissamarbetet och informationsutbytet, förebygger brottslighet och bekämpar gränsöverskridande allvarlig och organiserad brottslighet samt terrorism, skyddar livsviktiga infrastrukturer samt hanterar säkerhetsrelaterade risker och kriser.

Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Privatpersoner kan inte beviljas stöd.

Närmare ansökningsanvisningar och handboken för sökande

Ytterligare information

Ville Similä, specialsakkunnig, tfn 0295 488 279, [email protected]
Sanna Virtanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]