Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesminister Ohisalo träffar Rysslands inrikesminister Kolokoltsev

Inrikesministeriet
25.10.2019 9.19
Pressmeddelande 84/2019

Inrikesminister Maria Ohisalo träffar i dag sin kollega, Rysslands inrikesminister Vladimir Kolokoltsev i Helsingfors. Avsikten är att diskutera Finlands och Rysslands samarbete inom migration och brottsbekämpning. Mötet är en del av det samarbetsprogram som inrikesministerierna inledde 2018.

När det gäller migration står på agendan en lägesrapport om migrationen och bekämpningen av olaglig inresa. I diskussionerna om brottsbekämpning fokuserar ministrarna särskilt på bekämpningen av narkotikabrottslighet och organiserad brottslighet. Vid mötet ges också en översikt över miljöbrott samt över Rysslands e-visum, som togs i bruk i början av oktober, och dess utveckling.

Finlands och Rysslands inrikesministrar träffas vartannat år i Ryssland och vartannat år i Finland. De regelbundna mötena hänför sig till det samarbetsprogram som länderna inledde 2018 och vars syfte har varit att effektivisera det bilaterala samarbetet i polis- och migrationsfrågor.

Olika möten och utbytet av lägesbilder har ansetts vara mycket nyttiga. Den finsk-ryska samordningsgruppen för brottsbekämpning sammanträdde i Petrozavodsk i maj. I september hölls ett motsvarande möte för samordningsgruppen för migration i Petrozavodsk.

Ytterligare information:

Minna Hulkkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 688, [email protected]
Jarno Lappalainen, specialmedarbetare hos ministern, tfn 0400 536 973, [email protected]