Hoppa till innehåll
Media

Utredning om migrationsförvaltningens strukturer hjälper att utveckla den bästa möjliga modellen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 12.33 | Publicerad på svenska 20.12.2022 kl. 14.37
Pressmeddelande

Inrikesministeriet låter göra en utomstående utredning om organiseringen av migrationsförvaltningen. Utredningen görs på uppdrag av ledarna för regeringspartierna. Syftet med utredningen är att ge en helhetsbild av lagstiftningen om migration, processerna i anslutning till inresa och vistelse i landet samt av rollen för de nationella myndigheterna.

Migrationsverkets strukturer och förfaranden har i synnerhet väckt diskussion. Vid verket pågår redan omfattande reformer, inklusive en förändring av verksamhetskulturen. 

– För att stödja Migrationsverkets förändringsprocess och det politiska beslutsfattandet tas det nu fram mer information om vilken myndighetsmodell som på bästa sätt ska stödja en övergripande migrationspolitik och garantera en smidig service oberoende av orsaken till inresa, säger överdirektör Minna Hulkkonen.

I utredningen behandlas migrationsförvaltningen förutom i Finland också i jämförelseländerna Sverige, Danmark och Tyskland. Utredningen genomförs av vicehäradshövding Pekka Järviö, som har omfattande erfarenhet av verksamheten inom olika förvaltningsområden. Arbetet har redan inletts och det blir klart i februari–mars 2023.

Arbets- och näringsministeriet ska inleda en utredning om hurdana myndighetsstrukturer och hurdant samarbete mellan aktörer inom olika förvaltningsområden som på bästa sätt stöder en lyckad ökning av den arbets- och utbildningsbaserade invandringen. Ministerierna utarbetar utredningarna i samarbete så att man utifrån slutsatserna kan skapa en samlad uppfattning om sätten att ordna migrationsförvaltningen.

Ytterligare information:

Sanna Sutter, migrationsdirektör, tfn 0295 488 200, [email protected]