Kontaktinformation – EU-ordförandeskap 2019

Mediaservice

e-post: [email protected]

telefon: 050 555 5035

Saara Nevala, kommunikationschef 
inrikesministeriet, Ministeriön viestintäyksikkö Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  Ministeriernas EU-kommunikatörer  0295488232  

Samordning och Praktiska arrangemang av EU-ordförandeskapet

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör 
inrikesministeriet, Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295488250  


Riikka Rytkönen, Specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295488259  

Marja Kartila, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Edustustot, Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel, Coreper II, Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel  Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  +32473534099  

Polisväsendet

Hannele Taavila, Poliisijohtaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, enheten för internationella frågor Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295488568  


Johanna Puiro, Ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, enheten för internationella frågor 0295488584  


Tiina Ferm, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488352  


Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370  

Migration

Tuomo Kurri, Maahanmuuttojohtaja/direktör för migration 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, politikenheten Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295488620  


Katri Niskanen, Johtava asiantuntija/ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, politikenheten 0295488672  

Räddningsväsendet

Veera Parko, direktör, internationella frågor 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, enhet för internationella frågor Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295488442  


Eero Kytömaa, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, enhet för internationella frågor 0295488280  

Gränssäkerhet

Matti Pitkäniitty, yksikön päällikkö

inrikesministeriet, Rajavartio-osasto, Raja- ja meriosasto

tfn 0295421131, [email protected]

Jesse Seppälä, gränssäkerhetsexpert, EU-samordnare

inrikesministeriet, Rajavartio-osasto, Raja- ja meriosasto

tfn 0295421141, [email protected]

EU-fonderna för inrikes frågor

Pauliina Eskola, Neuvotteleva virkamies/Konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, Sisäasioiden EU-rahastot 0295488263