Kontaktinformation – EU-ordförandeskap 2019

Mediaservice

e-post: [email protected]

telefon: 050 555 5035

Saara Nevala (vv.), kommunikationschef 
inrikesministeriet, Ministeriön viestintäyksikkö Rådet (rättsliga och inrikes frågor)  0295488232