Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 14.53
Pressmeddelande 109/2021

Det kommer att göras ett par ändringar i inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna på basis av incidenstal. Statsrådet fattade beslut i ärendet den 2 september och beslutet träder i kraft den 6 september. Restriktionerna fortsätter att gälla fram till den 19 september. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och tredjeländer som inte hör till Schengenområdet. Inreserestriktionerna slopas för personer bosatta i Saudiarabien och Singapore i trafiken från Saudiarabien och Singapore till Finland. Begränsningarna börjar igen gälla för invånare i Australien, Brunei och Ukraina i trafiken från dessa länder till Finland.

Om en person som kommer från ett land som omfattas av begränsningarna inte har fått hela vaccinationsserien är tillåtna inresegrunder återresa till Finland eller till andra EU- och Schengenstater, transitering i reguljär trafik på flygplatsen eller någon annan nödvändig orsak.

Det görs inga andra ändringar i inreserestriktionerna. Se gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetskrav på webbplatserna nedan.

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om godkända vacciner eller kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.