Harvaturva-nätverket

Harvaturva-nätverket

SM011:00/2021 Organ

Harvaturva är ett nätverk av myndigheter, organisationer och experter som intresserar sig för säkerheten i glesbygdsområdena.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM011:00/2021

Ärendenummer VN/6166/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 2.1.2019 – 31.5.2023

Datum för tillsättande

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Mål och resultat

Verkoston tärkein yksittäinen tuotos on harvaan asuttujen alueiden turvallisuus -raportti, jonka tarkoituksena on tuottaa harva-alueiden turvallisuuden tilannekatsaus ja suosituksia päätöksenteon tueksi. Raportti löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi asiakirjat-välilehdeltä.

Sammandrag

Harvaturva är ett nätverk av myndigheter, organisationer och experter som intresserar sig för säkerheten i glesbygdsområdena.