Justering av mottagningspenningen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 20 och 21 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

SM036:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds ändringar i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), genom vilka mottagningspenningen sänks till det minimum som tillåts enligt grundlagen och mottagandedirektivet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM036:00/2023

Ärendenummer VN/23816/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2023 –

Datum för tillsättande 23.8.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.3 Invandrings- och integrationspolitiken

Lagberedning

RP med förslag till lag om temporär ändring av 20 och 21 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 10/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I projektet bereds ändringar i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), genom vilka mottagningspenningen sänks till det minimum som tillåts enligt grundlagen och mottagandedirektivet.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

KontaktpersonMari Helenius, inrikesministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Tiina Järvinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 625
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeessa pienennetään kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä suojelua saavalla ja ihmiskaupanuhrille, jolla ei ole kotikuntaa myönnettävän vastaanottorahan ja käyttörahan määrää.

Sammandrag

I projektet bereds ändringar i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), genom vilka mottagningspenningen sänks till det minimum som tillåts enligt grundlagen och mottagandedirektivet.

Mer om ämnet