Lagstiftningsprojekt för att ändra bestämmelserna om biometriska uppgifter som förts in i polisens register

Lagstiftningsprojekt för att ändra bestämmelserna om biometriska uppgifter som förts in i polisens register

SM048:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Projektets uppdrag är att göra en bedömning av de behov av att ändra lagstiftningen som gäller behandlingen av biometriska uppgifter som förts in i passregistret, identitetskortsregistret och med stöd av 131 § i utlänningslagen i polisens register, när behandlingen sker för andra ändamål än det ursprungliga.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM048:00/2023

Ärendenummer VN/27189/2023

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 25.9.2023 – 31.5.2025

Datum för tillsättande 25.9.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Suvi Pato-Oja, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 379
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on, että ehdotettu sääntely mahdollistaa biometristen tietojen käsittelyn välttämättömässä laajuudessa ottaen huomioon perus- ja ihmisoikeudet sekä yleislainsäädännössä tietojen käsittelylle asetetut edellytykset. Valmistelussa tulee huomioida eri perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen siten, että oikeudet ovat keskenään tasapainossa. Hankkeessa ehdotettavat lainsäädäntömuutokset on sovitettava yhteen EU:n tietosuojasääntelyn, muun EU-sääntelyn ja kansallisen yleislainsäädännön vaatimusten kanssa.

Sammandrag

Projektets uppdrag är att göra en bedömning av de behov av att ändra lagstiftningen som gäller behandlingen av biometriska uppgifter som förts in i passregistret, identitetskortsregistret och med stöd av 131 § i utlänningslagen i polisens register, när behandlingen sker för andra ändamål än det ursprungliga.

Utgångspunkter

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus vahvistaa rikostorjuntaa kansalaisten turvallisuuden ja viranomaisia kohtaan koetun luottamuksen lisäämiseksi. Osana tätä hallitus muun muassa arvioi ja parantaa edellytyksiä biometriikan käyttöön lainvalvonta- ja rikoksentorjuntatarkoituksissa.

Eduskunta edellytti esitystä HE 206/2020 vp koskevassa vastauksessaan, että sisäministeriö selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset lainmuutokselle, jolla passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi (EV 81/2021 vp). Sisäministeriössä valmisteltiin passirekisterin ja henkilökorttirekisterin biometristen tietojen käyttämisestä selvitys, joka annettiin hallintovaliokunnalle 6.9 2022. Selvityksessä arvioitiin, että passirekisterin ja henkilökorttirekisterin biometristen tietojen hyödyt korostuisivat erityisesti vakavimpien rikosten estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä.

Eduskunta edellytti esityksestä HE 35/2021 vp antamassaan vastauksessa, että hallitus selvittää ja arvioi tarkkaan ulkomaalaisten biometristen tietojen käsittelyä koskevaa kansallista ja EU-sääntelyä, mukaan lukien edellytyksiä kansallisiin tietojärjestelmiin tallennettujen biometristen tietojen käyttämiselle SIS-asetusten mukaisissa kuulutuksissa, ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin toimiin kansallisen lainsäädännön muuttamiseksi (EV 92/2022 vp).

Mer om ämnet