Sisäministeriön blogi

Hyvinvoiva ja riittävästi resursoitu Pelastusopisto on pelastustoimelle kriittisen tärkeä

Budjettiriihessä hallitus päätti Kuopion Pelastusopiston rahoituksen lisäämisestä.

Väkivaltainen radikalisoituminen on koko Euroopan yhteinen haaste

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriliikkeiden toiminnan lisääntyminen ovat koko Euroopan yhteinen haaste ja rajat ylittävä uhka. Ääriliikkeiden...

Hätäkeskuslaitos arjen turvallisuuden lennonjohtona

Tapaturmat, sairauskohtaukset, onnettomuudet, ilkivalta sekä pahoinpitelyt ovat osa arkeamme. Ne voivat osua kenen tahansa kohdalle yllättäen ja...

Ympäristövahinkojen torjunta merellä edellyttää suorituskykyistä kalustoa

Itämeren tila on kohentunut viime vuosina, mutta suuri alusöljyvahinko voisi romuttaa kerralla hyvän kehityksen. Suuri öljyvahinko Itämeren alueella ei olisi...

Tekoälyn ja pilvipalvelujen hyödyntäminen nousevana trendinä viranomaisviestinnässä

Tekoälyn hyödyntäminen tilannekuvan muodostamisessa ja johtamisessa oli teemana kansainvälisen viranomaisviestinnän konferenssissa Yhdysvalloissa. Myös...

Sisäministeriössä perehdytys on johtamisen väline

Sisäministeriössä aloittaa vuosittain noin 25−30 uutta virkamiestä, joiden perehdytykseen halutaan panostaa. Meillä perehdytys on ennen kaikkea johtamisen...

Sisäministeriöllä hyvä maine - tietoa ja vuorovaikutusta kaivataan lisää

Mainekyselyn tuloksia hyödynnetään tämän hallituskauden viestintätoimia suunniteltaessa.

Poliisin määrärahat vaihdelleet vuosittain, poliisien määrään vihdoin korjausta

Tällä vuosikymmenellä poliisien määrä on vähentynyt lähes 400 henkilöllä Suomessa.

Työtä sydämellä ja vankalla ammattitaidolla

Sisäministeriö haluaa olla avoin ja konstailematon toimija, joka on reilu, luotettava ja yhdessä vahva.

Uusi konsernistrategia korostaa arjen turvallisuutta ja torjuu kansallisia uhkia

Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Kykenemme...

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma: kohti välittävämpää ja merkityksellisempää turvallisuustyötä

Turvallisuuden edistäminen sen eri muodoissa on mitä parhainta välittämisen osoitusta.

Suomen ulkorajavalvonta eurooppalaisin silmin

Vapaan liikkuvuuden Schengen-alueen yhtenä keskeisimmistä edellytyksistä on, että jäsenvaltioiden ulkorajavalvonta on järjestetty luotettavasti. Keskinäisen...

Juhannuskokoista ja metsäpaloista

Moni juhannuskokko jäi tänä vuonna polttamatta metsäpalovaaran takia. Taustalla on ihmisten ja ympäristön turvallisuuden varmistaminen.

Yhteistyö näytti voimansa Etelä-Karjalan turvepaloissa

Turvepalojen sammutustyöt Taipalsaaren Suursuolla ovat loistava esimerkki aidosta ja toimivasta yhteistyöstä.

Ympäristövahinko merellä - torjunnan haastavuus

Torjuntayhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa. Suomen viranomaisten vahvuus on tiivis vuorovaikutus ja hyvä kommunikointikyky kaikilla...

Poliisin henkilötietolaki auttaa torjumaan rikollisuutta digiaikakaudella

Lailla halutaan suojata ihmisten henkilötiedot, ja toisaalta ajantasaistaa poliisin menetelmiä nettimaailmassa.

Suomen on kyettävä vastaamaan suureen merionnettomuuteen

Suomen kaltaisen pienen maan on varmistettava, että jo ennestään vahvaa viranomaisyhteistyötä sekä yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden...

Vuosi 2018 oli yksi liikenneturvallisimmista kautta aikojen, liikennevalvontaa kehitetään jatkuvasti

Liikenneturvallisuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan koko 2010-luvun ja ennakkotietojen mukaan viime vuosi oli yksi liikenneturvallisimmista sitten...

Rajavartiolaitos - 100 vuotta turvana kaikissa oloissa

Rajavartiolaitos juhlii tänä vuonna satavuotista historiaansa.

Aselaki ei edellytä aseiden kevätsiivouksia

Eduskunta hyväksyi 19.3. uuden aselain. Käytännössä kyse oli vuonna 2017 voimaan tulleen EU:n asedirektiivin toimeenpanosta kansallisesti. Suomalaisten...