Sisäministeriön blogi

Työvoiman maahanmuutosta kilpaillaan OECD-maiden kesken

Suomen lisäksi 17 muuta OECD-maata on luonut tai ainakin pilotoinut erityistä startup-viisumia tai -oleskelulupaa. Kilpailu asiantuntijoista käy siis kuumana.

Tukea talouteen työperäisestä maahanmuutosta

Maahanmuutto on yksi vastaus siihen, kuinka Suomi saadaan pidettyä elinvoimaisena myös pidemmällä tähtäimellä.

Nopeus ratkaisee

Suureen joukkoon kohdistuvissa vakavissa väkivallanteoissa jokainen minuutti on ratkaiseva, ja poliisin suorituskyvyn on oltava huipputasoa.

Työvoiman maahanmuuton sujuvat lupaprosessit ovat yhteinen tavoite

Pelkällä hallinnollisella siirrolla työlupien käsittelyaika ei lyhene. Tarvitaan resursseja ja panostusta digitalisaatioon.

Sisäministeriössä osaamisen kehittäminen keskiössä

Sisäasiainhallinnon konsernistrategian mukaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa strategianmukaisten tavoitteiden...

Hybridiuhat Euroopan haasteena

Hybridivaikuttamisen keinoilla pyritään rapauttamaan kansalaisten luottamusta demokratiaan ja eurooppalaisiin arvoihin sekä heikentämään EU:n yhtenäisyyttä....

Suomalaisesta kokonaisturvallisuuden mallista ajatuksia pelastustoimen eurooppalaiseen yhteistyöhön

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden eurooppalaisen yhteistyön merkitys korostuu samalla, kun toimintaympäristö Euroopassa muuttuu. Esimerkiksi...

Uusi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki ei rajoittaisi julkisen vallankäytön valvontaa

Salassapidolla suojataan asiakkaan turvallisuutta, yksityisyyttä ja henkilötietoja, ei viranomaista.

Hyvinvoiva ja riittävästi resursoitu Pelastusopisto on pelastustoimelle kriittisen tärkeä

Budjettiriihessä hallitus päätti Kuopion Pelastusopiston rahoituksen lisäämisestä.

Väkivaltainen radikalisoituminen on koko Euroopan yhteinen haaste

Väkivaltainen radikalisoituminen ja ääriliikkeiden toiminnan lisääntyminen ovat koko Euroopan yhteinen haaste ja rajat ylittävä uhka. Ääriliikkeiden...

Hätäkeskuslaitos arjen turvallisuuden lennonjohtona

Tapaturmat, sairauskohtaukset, onnettomuudet, ilkivalta sekä pahoinpitelyt ovat osa arkeamme. Ne voivat osua kenen tahansa kohdalle yllättäen ja...

Ympäristövahinkojen torjunta merellä edellyttää suorituskykyistä kalustoa

Itämeren tila on kohentunut viime vuosina, mutta suuri alusöljyvahinko voisi romuttaa kerralla hyvän kehityksen. Suuri öljyvahinko Itämeren alueella ei olisi...

Tekoälyn ja pilvipalvelujen hyödyntäminen nousevana trendinä viranomaisviestinnässä

Tekoälyn hyödyntäminen tilannekuvan muodostamisessa ja johtamisessa oli teemana kansainvälisen viranomaisviestinnän konferenssissa Yhdysvalloissa. Myös...

Sisäministeriössä perehdytys on johtamisen väline

Sisäministeriössä aloittaa vuosittain noin 25−30 uutta virkamiestä, joiden perehdytykseen halutaan panostaa. Meillä perehdytys on ennen kaikkea johtamisen...

Sisäministeriöllä hyvä maine - tietoa ja vuorovaikutusta kaivataan lisää

Mainekyselyn tuloksia hyödynnetään tämän hallituskauden viestintätoimia suunniteltaessa.

Poliisin määrärahat vaihdelleet vuosittain, poliisien määrään vihdoin korjausta

Tällä vuosikymmenellä poliisien määrä on vähentynyt lähes 400 henkilöllä Suomessa.

Työtä sydämellä ja vankalla ammattitaidolla

Sisäministeriö haluaa olla avoin ja konstailematon toimija, joka on reilu, luotettava ja yhdessä vahva.

Uusi konsernistrategia korostaa arjen turvallisuutta ja torjuu kansallisia uhkia

Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Kykenemme...

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma: kohti välittävämpää ja merkityksellisempää turvallisuustyötä

Turvallisuuden edistäminen sen eri muodoissa on mitä parhainta välittämisen osoitusta.

Suomen ulkorajavalvonta eurooppalaisin silmin

Vapaan liikkuvuuden Schengen-alueen yhtenä keskeisimmistä edellytyksistä on, että jäsenvaltioiden ulkorajavalvonta on järjestetty luotettavasti. Keskinäisen...