Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi kunnan toimialat .

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta auttaa pelastusalaa sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön 

Monimuotoiset ilmiöt vaativat ennakoimaan, miten tehtäväkentän ja työskentelytapojen moninaistuminen vaikuttavat pelastusalan toimintaan. Esimerkiksi sään...

Pelastustoimen koulutusjärjestelmällä on merkittävä rooli pelastustoimen suorituskyvyn tuottamisessa

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksessa rakennetaan koulutusjärjestelmää, joka toimisi tulevaisuudessakin. Pelastustoimen...

Kansainvälistä osaamista tarvitaan yhä enemmän pelastusalalla

Koulutuksen näkökulmasta kansainvälistyminen tarkoittaa työnantajien kasvavia vaatimuksia rekrytoitavien henkilöiden osaamiselle.

Allons-y la France! Ranskan EU-puheenjohtajakausi pähkinänkuoressa

Ranska on korskuen odotellut EU-puheenjohtajakautensa alkamista ja valmistellut kunnianhimoisen ohjelman neuvoston työskentelylle seuraavaksi puoleksi...

Monialaista jatko-opiskelua kannattaa hyödyntää pelastusalan kehittämisessä

Työnantajan tukemat jatko-opinnot ovat mahdollisuus sitouttaa henkilöstöä ja tuottaa kaivattua tietopohjaa toimialalle.

Uudenlaisella materiaalisella varautumisella varmistetaan pelastustoimen toiminta eri häiriötilanteissa

Pelastustoimen materiaalinen varautuminen tukee pelastustoiminnan suorituskykyä. Sen tarkoituksena on turvata materiaalien riittävyys erilaisissa...

Monimuotoisempaan pelastusalaan ei tarvita taikatemppuja – samaistuttava imago lisää vetovoimaa

Haluamme pelastustoimeen auttamishalua ja joukkuehenkeä työltään hakevat yksilöt taustaan katsomatta.

Tehtäväkeskeisyydestä kohti kokonaisvaltaista palvelukykyä

Aito asiakkaiden ja yhteiskunnan ymmärtäminen on edellytyksenä sille, että toimialan palvelukyky ja sen tuottamiseen tarvittava osaamispääoma kohtaavat.

Palokunnissa pitää suojella lapsia – aikuisen velvollisuus on kuunnella ja ilmoittaa häirinnästä

Kenen tahansa kokema häirintä tai muu epäasiallinen ja laiton toiminta on ehdottomasti väärin, mutta erityisen väärin se on, kun kyse on alaikäisistä....

Viesti lapsille ja nuorille: Palokunnassa häirintää kokeneella lapsella on oikeus tukeen

Olen syksyn aikana lukenut läpi kaikki @emergencyservicestoo-tilillä Instagramissa julkaistut pelastusalan häirintää, syrjintää ja muuta epäasiallista...

Alueelliset riskiarviot varautumisen tukena

Alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan merkittävimmät alueelliset uhat ja häiriötilanteet. Nämä yhteisesti tunnistetut ja arvioidut riskit luovat pohjaa...

Blogin esikatselukuva

Tavoitteet ilman yhteistä ymmärrystä ovat vain sanoja paperilla

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma laadittiin koko pelastusalan ja sidosryhmien yhteisen työn tuloksena vuoden 2019 aikana....

Onnettomuuksien ehkäisyssä organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakaskeskeisyyteen

Perinteinen tavoitteenasettelu pohjautuu edelleen määrällisiin tavoitteisiin eli siihen montako palotarkastusta täytyy tehdä tai montako ihmistä täytyy...

Pelastustoimen koulutuksen on vastattava muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää pelastusalan koulutuksen jatkuvaa ja joustavaa kehittämistä. Ajantasainen koulutus on myös vetovoimaisuustekijä alalle.

Kalajoen musta pirunpelto on esimakua tulevasta

Kalajoella sattunut Suomen suurin metsäpalo pitkään aikaan saatiin hallintaan yhteistoiminnalla. Lämmin sää ja haastava maasto tekivät sammutustyöstä...

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan osaaminen 2030-luvulle

Pelastustoimi ja samalla myös hallinnolliset rakenteet ovat laajan muutoksen kohteena tulevina vuosina. Osaamisen kehittämisellä tuetaan muutosta, pidetään...

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluu kaikille, myös pelastustoimessa

On tärkeää, että pelastustoimessa jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja siten tuntea kuuluvansa pelastustoimiperheeseen sen täysivaltaisena jäsenenä....

Pelastustoimi valmistautuu siirtymään soten rinnalla hyvinvointialueille

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 pelastustoimen järjestämislain, jonka myötä pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin...

Kasvava työvoiman tarve ja osaamistason nosto tulee ratkaistavaksi myös pelastustoimessa ja hätäkeskustoiminnassa

Tulevaisuuden työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeet koskevat myös pelastustoimea ja hätäkeskustoimintaa. Sisäministeriön Pelastustoimen ja...

Ennaltaehkäisy on sisäisen turvallisuuden perusta

Suomen sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat useat globaalit ja Suomen sisäiset muutosvoimat. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen,...

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 21 - 40 / 69