Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi maahanmuutto .

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen työhön saatiin evästystä sidosryhmiltä

Kun asiat ovat monipolvisia ja hankalia, tarvitaan paljon työtä ja tasapainon hakemista, jotta eri näkökulmat tulevat riittävästi huomioiduiksi. Asiat eivät...

Eikö EU:n turvapaikkauudistuksesta tule koskaan valmista?

Muuttoliike on normaali ja merkittävä osa arkeamme, ja EU:n on pystyttävä vastaamaan siihen yhteisin toimin. Takataskussa on paljon lähes valmista sääntelyä.

Eteenpäin katsova Suomi ansaitsee sujuvat maahanmuuton lupapalvelut

Maahanmuuttopolitiikan on vastattava ajankohtaisiin tarpeisiin ja samalla katsottava kauas.

Paperittomuuteen ei ole patenttiratkaisua – ilmiöön täytyy tarttua useilla keinoilla

Miten ihmisestä tulee paperiton? Vaikka turvapaikanhakijaa ei kotimaassaan suojeluun oikeuttavissa määrin vainottaisi, voi olla, ettei siellä ole entisestä...

Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen onnistuu myös korona-aikana

Perinteisenä uudelleensijoittamaana Suomi on sitoutunut kiintiöpakolaisten vastaanottoon. Erityisen arvokas tämä sitoumus on nyt COVID-19-pandemian aikana. 

Työ on oleskeluluvan peruste siinä missä suojelun tarvekin

Sisäministeriössä on tehty selvitystä, miten sujuvoittaa työperusteisen oleskeluluvan saantia niiden turvapaikanhakijoiden kohdalla, jotka ovat työllistyneet...

Kutsuimme 90 asiantuntijaa ideoimaan: Miten vaikuttaa niiden tilanteeseen, jotka jäävät Suomeen ilman oleskelulupaa?

Koronatilanne kiritti miettimään uudenlaisia tapoja kuulla sidosryhmiä ja saada näiltä uusia ideoita ilmiöön vaikuttamiseksi.

Maahanmuuttokeskustelu jatkuu EU:ssa komission uusien ehdotusten myötä

Tulevia aikoja EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan valmistelussa määrittää komission tiedonantona antama muuttoliike- ja turvapaikkapakti.

Ihmiskauppaa torjutaan määrätietoisesti myös sisäministeriön hallinnonalalla

Ihmiskauppa on vakavaa rikollisuutta, joka ei usein näy päällepäin. Olosuhteet voivat olla paljon arkisemmat ja huomaamattomammat kuin äkkiseltään...

Vauhtia työperäiseen maahanmuuttoon

Työlupaprosessin lyhentämisessä kyse on keskeisesti myös siitä, että ajattelemme koko työperäisen maahanmuuton prosessin uusiksi ja lisäämme käsittelyyn...

Suomen EU-puheenjohtajakaudessa näkyivät kokemus ja rohkeus

Olo on aavistuksen haikea mutta myös helpottunut hyvin sujuneen työrupeaman jälkeen. Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi hoitui mallikkaasti ja...

Turvapaikkaprosessia on kehitetty viime vuosina paljon

Yksi sisäministeriön konsernistrategian tavoitteista on, että maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää.

EU:n turvapaikkajärjestelmän säädökset – mistä on kyse?

Nyt odotellaan uuden komission linjauksia turvapaikkajärjestelmän uudistuksen suhteen. Mitä tähän mennessä on tehty? On hyvä kerrata vuoden 2016...

Maahanmuuttokeskustelu Suomen puheenjohtajakaudella on ollut aktiivista ja tulevaisuuteen katsovaa

Suomen puheenjohtajakaudella maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta on keskusteltu kokonaisvaltaisesti ja unionin rakenteiden taitekohtaan sopivalla,...

Työvoiman maahanmuutosta kilpaillaan OECD-maiden kesken

Suomen lisäksi 17 muuta OECD-maata on luonut tai ainakin pilotoinut erityistä startup-viisumia tai -oleskelulupaa. Kilpailu asiantuntijoista käy siis kuumana.

Tukea talouteen työperäisestä maahanmuutosta

Maahanmuutto on yksi vastaus siihen, kuinka Suomi saadaan pidettyä elinvoimaisena myös pidemmällä tähtäimellä.

Työvoiman maahanmuuton sujuvat lupaprosessit ovat yhteinen tavoite

Pelkällä hallinnollisella siirrolla työlupien käsittelyaika ei lyhene. Tarvitaan resursseja ja panostusta digitalisaatioon.

Uusi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki ei rajoittaisi julkisen vallankäytön valvontaa

Salassapidolla suojataan asiakkaan turvallisuutta, yksityisyyttä ja henkilötietoja, ei viranomaista.

Turvallinen, avoin ja kansainvälinen Suomi

Pelkoon ja pois sulkevaan nationalismiin käpertyvä Suomi näivettyy. Lapsemme ansaitsevat turvallisen, avoimen ja kansainvälisen Suomen samassa paketissa. Se...

Onko kriisinkestävä turvapaikkajärjestelmä mahdoton?

Tunnelmia ministeri Mykkäsen vierailulta Italiaan ja Kreikkaan

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 21 - 40 / 54