Besparingar som riktas till inrikesministeriets förvaltningsområde äventyrar inte den inre säkerheten

17.4.2024 16.47
IM
Statsminister Petteri Orpos regering enades den 16 april om en plan för de offentliga finanserna 2025–2028. Enligt planen för de offentliga finanserna sjunker anslagsnivån inom inrikesministeriets förvaltningsområde årligen. Sänkningen av inrikesministeriets ramnivå beror på att tillägg av engångsnatur slopas, att utgifterna för mottagande minskar och att besparingar riktas till förvaltningsområdet.

Åtta personer söker tjänsten som polisöverdirektör

10.4.2024 15.21
IM
Tjänsten som polisöverdirektör vid Polisstyrelsen söktes inom utsatt tid av 8 personer. Tjänsten tillsätts för högst fem år från och med den 1 september 2024. Polisöverdirektören utnämns av statsrådets allmänna sammanträde.

Lägesbildsverksamheten inom och ledningen av räddningsverksamheten förtydligas genom nya förordningar

8.4.2024 10.39
IM
Förordningar som preciserar ledningen av och lägesbildsverksamheten inom räddningsverksamheten trädde i kraft den 4 april 2024. Förordningarna svarar mot regeringsprogrammets mål om att stärka beredskapen inför olyckor och störningssituationer och om att inrätta enhetliga lednings- och lägescentraler inom räddningsmyndigheterna.

Se även