Sisäministeriön blogi

Sivut, joissa tagi kunnan toimialat .

Pelastustoimen rahoitus turvataan uudistuksessa

Hallitus antoi joulukuussa 2020 eduskunnalle esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen...

Pelastustoimen toimintaympäristö muuttuu – Suorituskykyhanke tuottaa välineitä muutokseen valmistautumiseen

Pidin pelastustoiminnan ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistusta valmistelevassa työryhmässä esityksen toimintaympäristömme muutoksista. Esitystä...

Tietävä käsi osaa toimia suuronnettomuustilanteessa

Pelastuslaitokset varautuvat jokapäiväisten onnettomuuksien varalle moni erin tavoin. Suunnitellut toimintaohjeet varmistavat, että tilanne osataan hoitaa...

Yhdessä vahvempia: Suomi ja Ruotsi vahvistavat siviilivalmiuttaan ja varautumistaan tiiviimmällä yhteistyöllä

Tämän päivän kriisit eivät tunne valtioiden rajoja, ja kansallinen varautuminen tarvitsee tuekseen rajat ylittävää yhteistyötä.  Suomi ja Ruotsi käyvät...

Yhdessä tekeminen tukee turvallisuuden kehittämistä ja ylläpitoa harvaan asutuilla alueilla

Kun katson kotini ikkunasta ulos, näen järvellä uiskentelevan joutsenperheen syksyisiä touhuja. Perhe käy välillä rannassamme ruokailemassa. Välillä...

Pelastustoimen kansainväliset avustustehtävät vahvistavat suomalaista osaamista myös kotimaan kriisitilanteissa

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa räjähti 4.8.2020 varasto, jossa säilytettiin 2 750 tonnia ammoniumnitraattia. Valtavassa räjähdyksessä kuoli YK:n arvion...

Suorituskykyhanke luo perustan tietoon perustuvalle toimintatavalle ja johtamiselle

Tämän vuoden helmikuussa asetettiin Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke. Hankkeen tehtävänä on tukea...

Jostakin on aloitettava

Parhaillaan lausunnolla oleva sopimuspalokuntien kehittämisen kansallinen toimintaohjelma on kuvaus tämän hetken polttavimmista asioista, joihin toivotaan...

Sisäministeriö edelläkävijä hallinnonalan hiilijalanjäljen laskemisessa

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa edellytetään, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen....

Turvallisuuden tärkeimmät päätökset tehdään nyt kotona

Nyt on tärkeintä noudattaa viruksen leviämisen estämiseksi annettuja ohjeita – jokainen kohdallamme ja toisiamme tukien.

Mihin olet menossa sopimuspalokuntatoiminta?

Sopimuspalokuntien kansallisen yhteistoimintaryhmän teemoja ovat sopimuspalokuntien jatkuvuuden turvaaminen, työnantajaroolin määrittäminen sekä...

Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki saadaan aikaan yhteistyöllä

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla lisätään yhteistyötä eri tahojen kanssa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Näin...

Palvelutalojen paloturvallisuudessa on otettu harppauksia eteenpäin 20 vuodessa

Palvelutalo Viljamin palo toi erityisesti esille ongelman toiminta- ja havaintokyvyltään rajoittuneen henkilön poistumisessa. Palon onnettomuustutkinnan...

Hyvinvoiva ja riittävästi resursoitu Pelastusopisto on pelastustoimelle kriittisen tärkeä

Budjettiriihessä hallitus päätti Kuopion Pelastusopiston rahoituksen lisäämisestä.

Tekoälyn ja pilvipalvelujen hyödyntäminen nousevana trendinä viranomaisviestinnässä

Tekoälyn hyödyntäminen tilannekuvan muodostamisessa ja johtamisessa oli teemana kansainvälisen viranomaisviestinnän konferenssissa Yhdysvalloissa. Myös...

Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma: kohti välittävämpää ja merkityksellisempää turvallisuustyötä

Turvallisuuden edistäminen sen eri muodoissa on mitä parhainta välittämisen osoitusta.

Juhannuskokoista ja metsäpaloista

Moni juhannuskokko jäi tänä vuonna polttamatta metsäpalovaaran takia. Taustalla on ihmisten ja ympäristön turvallisuuden varmistaminen.

Yhteistyö näytti voimansa Etelä-Karjalan turvepaloissa

Turvepalojen sammutustyöt Taipalsaaren Suursuolla ovat loistava esimerkki aidosta ja toimivasta yhteistyöstä.

Ympäristövahinko merellä - torjunnan haastavuus

Torjuntayhteistyön merkitystä ei voi korostaa liikaa. Suomen viranomaisten vahvuus on tiivis vuorovaikutus ja hyvä kommunikointikyky kaikilla...

Onnettomuuksien ehkäisyn yhteiset tavoitteet

Pelastustoimialan tavoitteena on olla vahvempi sisäisen turvallisuuden kehittäjä ja vaikuttaja.

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 41 - 60 / 69