Sisäministeriön blogi

Mihin olet menossa sopimuspalokuntatoiminta?

Sopimuspalokuntien kansallisen yhteistoimintaryhmän teemoja ovat sopimuspalokuntien jatkuvuuden turvaaminen, työnantajaroolin määrittäminen sekä...

Vauhtia työperäiseen maahanmuuttoon

Työlupaprosessin lyhentämisessä kyse on keskeisesti myös siitä, että ajattelemme koko työperäisen maahanmuuton prosessin uusiksi ja lisäämme käsittelyyn...

Suomen EU-puheenjohtajakaudessa näkyivät kokemus ja rohkeus

Olo on aavistuksen haikea mutta myös helpottunut hyvin sujuneen työrupeaman jälkeen. Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi hoitui mallikkaasti ja...

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisevää työtä on tehty jo pitkään

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat erityisen ajankohtaisia julkisuudessa...

Turvapaikkaprosessia on kehitetty viime vuosina paljon

Yksi sisäministeriön konsernistrategian tavoitteista on, että maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää.

EU:n turvapaikkajärjestelmän säädökset – mistä on kyse?

Nyt odotellaan uuden komission linjauksia turvapaikkajärjestelmän uudistuksen suhteen. Mitä tähän mennessä on tehty? On hyvä kerrata vuoden 2016...

Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki saadaan aikaan yhteistyöllä

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla lisätään yhteistyötä eri tahojen kanssa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Näin...

Rajavartiolaitos kansalaisten turvana rajalla ja merellä

Rajavartiolaitoksen tehtävä on selvä: ylläpidämme rajaturvallisuutta, meriturvallisuutta ja kriisivalmiutta ympäri vuorokauden niin rajoilla kuin rannikolla...

Maahanmuuttokeskustelu Suomen puheenjohtajakaudella on ollut aktiivista ja tulevaisuuteen katsovaa

Suomen puheenjohtajakaudella maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta on keskusteltu kokonaisvaltaisesti ja unionin rakenteiden taitekohtaan sopivalla,...

Palvelutalojen paloturvallisuudessa on otettu harppauksia eteenpäin 20 vuodessa

Palvelutalo Viljamin palo toi erityisesti esille ongelman toiminta- ja havaintokyvyltään rajoittuneen henkilön poistumisessa. Palon onnettomuustutkinnan...

Tietoturvallisuus on korkealla sijalla toiminnassamme

Kansallisesta turvallisuudesta vastaavana viranomaisena sisäministeriön ja sen hallinnonalan tehtävänä on ennakoida ja estää vahingollisia tekoja, jotka...

Toimimme kansallisen turvallisuuden ytimessä ja yhteistyö on meille tärkeämpää kuin koskaan

Suojelupoliisi käy parhaillaan läpi ehkäpä suurinta muutosta koko viraston historiassa. Rakennamme uutterasti uutta toimintatapaa, jotta pystyisimme...

Työvoiman maahanmuutosta kilpaillaan OECD-maiden kesken

Suomen lisäksi 17 muuta OECD-maata on luonut tai ainakin pilotoinut erityistä startup-viisumia tai -oleskelulupaa. Kilpailu asiantuntijoista käy siis kuumana.

Tukea talouteen työperäisestä maahanmuutosta

Maahanmuutto on yksi vastaus siihen, kuinka Suomi saadaan pidettyä elinvoimaisena myös pidemmällä tähtäimellä.

Nopeus ratkaisee

Suureen joukkoon kohdistuvissa vakavissa väkivallanteoissa jokainen minuutti on ratkaiseva, ja poliisin suorituskyvyn on oltava huipputasoa.

Työvoiman maahanmuuton sujuvat lupaprosessit ovat yhteinen tavoite

Pelkällä hallinnollisella siirrolla työlupien käsittelyaika ei lyhene. Tarvitaan resursseja ja panostusta digitalisaatioon.

Sisäministeriössä osaamisen kehittäminen keskiössä

Sisäasiainhallinnon konsernistrategian mukaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö mahdollistaa strategianmukaisten tavoitteiden...

Hybridiuhat Euroopan haasteena

Hybridivaikuttamisen keinoilla pyritään rapauttamaan kansalaisten luottamusta demokratiaan ja eurooppalaisiin arvoihin sekä heikentämään EU:n yhtenäisyyttä....

Suomalaisesta kokonaisturvallisuuden mallista ajatuksia pelastustoimen eurooppalaiseen yhteistyöhön

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden eurooppalaisen yhteistyön merkitys korostuu samalla, kun toimintaympäristö Euroopassa muuttuu. Esimerkiksi...

Uusi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki ei rajoittaisi julkisen vallankäytön valvontaa

Salassapidolla suojataan asiakkaan turvallisuutta, yksityisyyttä ja henkilötietoja, ei viranomaista.