Sisäministeriön blogi

Suorituskykyhanke luo perustan tietoon perustuvalle toimintatavalle ja johtamiselle

Tämän vuoden helmikuussa asetettiin Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke. Hankkeen tehtävänä on tukea...

Ihmiskauppaa torjutaan määrätietoisesti myös sisäministeriön hallinnonalalla

Ihmiskauppa on vakavaa rikollisuutta, joka ei usein näy päällepäin. Olosuhteet voivat olla paljon arkisemmat ja huomaamattomammat kuin äkkiseltään...

Liikennekuolemat eivät ole vain lukuja

Tällä viikolla on keskusteltu paljon luvuista. Tieliikenteessä on ollut synkkä vuorokausi, kun keskellä heinäkuuta tieliikenneonnettomuuksissa eri puolilla...

Jostakin on aloitettava

Parhaillaan lausunnolla oleva sopimuspalokuntien kehittämisen kansallinen toimintaohjelma on kuvaus tämän hetken polttavimmista asioista, joihin toivotaan...

Sisäministeriö edelläkävijä hallinnonalan hiilijalanjäljen laskemisessa

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa edellytetään, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen....

Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli tavoittelee kaukoviisautta

Varautuminen on ajankohtainen puheenaihe. Yhden näkemyksen mukaan elämme varautumisen mallimaassa ja toisen mukaan se on liiallista hehkutusta.

Turvallisuuden tärkeimmät päätökset tehdään nyt kotona

Nyt on tärkeintä noudattaa viruksen leviämisen estämiseksi annettuja ohjeita – jokainen kohdallamme ja toisiamme tukien.

Yhteiskunnan äkkijarrutus poikkeusoloihin - koronamoodi päälle

Alkuvuoden ajan sanastoomme on kiihtyvällä tahdilla palautunut lapsuudesta tuttu lautapeli ”Korona”. Nyt vain uudessa ikävässä merkityksessä,...

Mihin olet menossa sopimuspalokuntatoiminta?

Sopimuspalokuntien kansallisen yhteistoimintaryhmän teemoja ovat sopimuspalokuntien jatkuvuuden turvaaminen, työnantajaroolin määrittäminen sekä...

Vauhtia työperäiseen maahanmuuttoon

Työlupaprosessin lyhentämisessä kyse on keskeisesti myös siitä, että ajattelemme koko työperäisen maahanmuuton prosessin uusiksi ja lisäämme käsittelyyn...

Suomen EU-puheenjohtajakaudessa näkyivät kokemus ja rohkeus

Olo on aavistuksen haikea mutta myös helpottunut hyvin sujuneen työrupeaman jälkeen. Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi hoitui mallikkaasti ja...

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisevää työtä on tehty jo pitkään

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat erityisen ajankohtaisia julkisuudessa...

Turvapaikkaprosessia on kehitetty viime vuosina paljon

Yksi sisäministeriön konsernistrategian tavoitteista on, että maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää.

EU:n turvapaikkajärjestelmän säädökset – mistä on kyse?

Nyt odotellaan uuden komission linjauksia turvapaikkajärjestelmän uudistuksen suhteen. Mitä tähän mennessä on tehty? On hyvä kerrata vuoden 2016...

Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki saadaan aikaan yhteistyöllä

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla lisätään yhteistyötä eri tahojen kanssa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Näin...

Rajavartiolaitos kansalaisten turvana rajalla ja merellä

Rajavartiolaitoksen tehtävä on selvä: ylläpidämme rajaturvallisuutta, meriturvallisuutta ja kriisivalmiutta ympäri vuorokauden niin rajoilla kuin rannikolla...

Maahanmuuttokeskustelu Suomen puheenjohtajakaudella on ollut aktiivista ja tulevaisuuteen katsovaa

Suomen puheenjohtajakaudella maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta on keskusteltu kokonaisvaltaisesti ja unionin rakenteiden taitekohtaan sopivalla,...

Palvelutalojen paloturvallisuudessa on otettu harppauksia eteenpäin 20 vuodessa

Palvelutalo Viljamin palo toi erityisesti esille ongelman toiminta- ja havaintokyvyltään rajoittuneen henkilön poistumisessa. Palon onnettomuustutkinnan...

Tietoturvallisuus on korkealla sijalla toiminnassamme

Kansallisesta turvallisuudesta vastaavana viranomaisena sisäministeriön ja sen hallinnonalan tehtävänä on ennakoida ja estää vahingollisia tekoja, jotka...

Toimimme kansallisen turvallisuuden ytimessä ja yhteistyö on meille tärkeämpää kuin koskaan

Suojelupoliisi käy parhaillaan läpi ehkäpä suurinta muutosta koko viraston historiassa. Rakennamme uutterasti uutta toimintatapaa, jotta pystyisimme...