Pekka Kokkonen blir samordnare för polissektionen i fredsbevarande insats i Somalia

24.3.2023 14.08
IM Polisstyrelsen
Överkommissarie Pekka Kokkonen har valts till uppdraget som samordnare för polissektionen i Förenta Nationernas (FN) fredsbevarande insats i Somalia UNSOM (United Nations Assistance mission in Somalia). Kokkonen är direktör för polishundsinrättningen, som hör till Polisyrkeshögskolan.

Ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

23.3.2023 14.36
IM
Det ska göras flera ändringar i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet. Till exempel överförs anskaffningen och underhållet av brandvarnare i bostäder från den boende till byggnadens ägare från ingången av 2026.

Polisen får i fortsättningen använda metoder för inhämtande av information för förhindrande av flera brott än för närvarande

23.3.2023 14.34
IM
Polislagen ändras i syfte att uppdatera och förtydliga lagens bestämmelser om hemligt inhämtande av information och gripande av efterlysta personer. Republikens president stadfäste ändringarna av polislagen den 23 mars, och de träder i kraft den 1 oktober 2023.

Utredning föreslår ett så kallat lägesrum för att stödja förebyggandet av marginalisering bland barn och unga

23.3.2023 12.21
IM
Utredaren föreslår en ny administrativ struktur som syftar till att stärka barns och ungas säkerhetskapital. Dessutom bör man enligt utredningen överväga en förvaltningsövergripande fenomenbaserad budgetering för att förebygga marginalisering bland barn och unga.

Se även