Myndigheterna utreder det omtalade fallet kring en person som dömts i Irak

4.10.2023 13.37
IM JM
Justitieminister Leena Meri och inrikesminister Mari Rantanen har diskuterat ett aktuellt fall där en man som dömts till dödsstraff i Irak sedermera har vistats i Finland.

Inrikesministeriet bereder ändringar i utlänningslagens bestämmelser om tagande i förvar och inreseförbud

2.10.2023 12.51
IM
Inrikesministeriets projekt ska se över utlänningslagens bestämmelser om tagande i förvar och inreseförbud. Målet är att skärpa utlänningslagen i enlighet med regeringsprogrammets paket för frivillig återresa och avlägsnande ur landet.

Arbetsgruppen för utveckling av den privata säkerhetsbranschen föreslår att utbildningen för ordningsvakter ska förlängas

29.9.2023 9.00
IM
Den arbetsgrupp som utrett utbildningen inom och styrningen och övervakningen av den privata säkerhetsbranschen vill förlänga utbildningen för ordningsvakter och öka utbildningens kompetenskrav. Dessutom rekommenderar arbetsgruppen åtgärder för att utveckla styrningen och övervakningen av branschen.

Det tillfälliga skyddet för ukrainare i EU fortsätter

28.9.2023 18.04
IM
Europeiska unionens inrikesministrar beslutade vid sitt möte den 28 september att det tillfälliga skyddet i EU för personer som flyr Ukraina förlängs. Enligt ett tidigare beslut är EU-länderna skyldiga att bevilja tillfälligt skydd åt flyktingar från Ukraina till och med den 4 mars 2024. Det nya beslutet förlänger skyddet till 2025.

Ministeriet för inre säkerhet och migration

Se även