Lagförslag om paketet om smart gränsförvaltning till riksdagen

14.10.2021 14.36
IM
Statsrådet har sänt en regeringsproposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd. Syftet är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts enligt Europaparlamentets och rådets förordningar om båda systemen. 

Ändring av mottagningslagen förtydligar ansvaren för beredskapen inför massinvandring

7.10.2021 13.57
IM
Det föreslås att lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ändras så att ansvaret för beredskapsplanering i samband med organiseringen av mottagandet i situationer med massinvandring koncentreras till Migrationsverket. Ändringen förbättrar beredskapen inför stora antal invandrare och förtydligar arbetsfördelningen mellan myndigheterna. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 7 oktober.

Inreserestriktionerna ändras från och med den 18 oktober 

14.10.2021 14.28
IM
Inreserestriktionerna slopas för invånare i länderna och områdena på EU:s gröna lista. Dessutom öppnas Vainikkala gränsövergångsställe för persontrafik. Statsrådet fattade beslut i ärendet den 14 oktober och besluten träder i kraft den 18 oktober.

”Utveckling av tjänsterna för den inre säkerheten - hur förblir Finland världens tryggaste land?”

13.10.2021 11.43
IM
Inrikesministeriet ordnar webbinariet ”Utveckling av tjänsterna för den inre säkerheten - hur förblir Finland världens tryggaste land?” onsdagen den 27 oktober kl. 13.00–16.30.

Utlysning av medel ur ISF-fonden – cirka 4,5 miljoner euro kan sökas

11.10.2021 9.13
IM
Den sista ansökningsomgången för fonden för inre säkerhet (ISF) under programperioden 2014–2020 för EU:s fonder för inrikes frågor öppnades den 11.10. EU-stöd kan sökas till ett belopp av cirka 4,5 miljoner euro för projekt enligt fondens mål. Ansökningsomgången är öppen till den 29.10.

Inrikesministrarna diskuterar migrationen, läget i Afghanistan och bekämpningen av sexuellt våld mot barn

7.10.2021 14.48
IM
EU:s inrikesministrar sammanträder i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 8 oktober. På ministrarnas agenda står bland annat migrationens yttre dimension, läget i Afghanistan och bekämpningen av sexuellt våld mot barn. Inrikesminister Maria Ohisalo representerar Finland vid mötet.