Inrikesminister Rantanen besöker Europol och Eurojust

12.6.2024 9.40
IM
Inrikesminister Mari Rantanen besöker EU:s byrå för samarbete inom brottsbekämpning Europol och EU:s byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust i Haag den 12 juni. Hon träffar båda byråernas generaldirektörer Catherine De Bolle (Europol) och Ladislav Hamran (Eurojust). Temat för besöken är bland annat bekämpning av organiserad brottslighet och den kommande kommissionens program.

Rätten till semester för civilpersoner som deltar i krishantering ändras

10.6.2024 14.31
IM
Foto: EUCAP Somalia
Rätten till semester för personer som deltar i civil krishantering begränsas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering och statstjänstemannalagen sändes på remiss den 7 juni.

Europeiska unionen måste kunna garantera sin egen säkerhet till exempel i situationer med instrumentaliserad inresa

10.6.2024 12.58
IM
Finland har tillsammans med Norge, Danmark, Estland, Litauen, Lettland och Polen publicerat ett brev till Europeiska kommissionen där man efterlyser åtgärder av kommissionen för att medlemsstaterna ska ha effektivare verktyg att bekämpa instrumentalisering av inresa.

Se även